Ma 2024. július 19. péntek, Emília napja van. 
Akadálymentes oldalak akadálymentes oldalak »
 
Főoldal
Községünk
Önkormányzat
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Tájékoztató az e-ügyintézésről
TÁJÉKOZTATÓ AZ E-ÜGYINTÉZÉSRŐL ÜGYFELEK SZÁMÁRA
Cegléd Járás
Községháza
Ügyfélfogadás
Intézmények
Oktatás
Szociális ellátások
Gazdaság
Kultúra - Sport
Média
Turizmus
AKTUÁLIS
Képtárak
Videók
Oldaltérkép
Kapcsolat
Választások
Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest Megyébe
KŐRÖSTETÉTLEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BELTERÜLETI UTAK KORSZERŰSÍTÉS
KŐRÖSTETÉTLEN IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA
KŐRÖSTETÉTLEN KÖZSÉG ENERGIAHATÉKONYSÁGI PROJEKTJE
ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁS A KŐRÖSTETÉTLENI INTÉZMÉNYEKNÉL
ADATVÉDELEM
 

PROGRAMKERESŐ
Ke Sz Cs Sz Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Pest Megyei Békéltető testület
TÁJÉKOZTATÓ AZ E-ÜGYINTÉZÉSRŐL ÜGYFELEK SZÁMÁRA

 

Áttekintő


Bevezető

 

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározottak szerint biztosítani.

 

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

 

Természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban erre lehetőséget kell biztosítania számukra az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek.

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ weboldalon keresztül érhető el, ahol bejelentkezést - a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli (ügyfélkapus) azonosítást - követően rögzítheti rendelkezéseit.

 

Az alábbi linkeken megtekintheti az önkormányzati elektronikus ügyintézés tájékoztató videóit.


 

Elektronikus elérhetőségek

 

Cegléd Város Önkormányzatának elérhetősége

Cegléd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) biztonságos kapcsolattartási címe az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) alapján az alábbi:

 

A Hivatali Kapu rövid neve: CEGLEDOK
KRID: 544915786

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának elérhetősége

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának biztonságos kapcsolattartási címe az E-ügyintézési tv. alapján az alábbi:

 

A Hivatali Kapu rövid neve: KOROSTOK
KRID: 446945387

 

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal elérhetősége

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) biztonságos kapcsolattartási címe az E-ügyintézési tv. alapján az alábbi:

 

A Hivatali Kapu rövid neve: CEGPOHIV
KRID: 606103744

 

A Hivatal Kőröstetétlen Község Önkormányzatával kapcsolatos ügyekben az alábbi biztonságos kapcsolattartási címen is fogadja a beadványokat:

 

A Hivatali Kapu rövid neve: KTETETLEN
KRID: 609302796

 

Cegléd Város Önkormányzata, Kőröstetétlen Önkormányzat és a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal továbbá cégkapus regisztrációval is rendelkezik elsősorban a Nemzeti Adó és Vámhivatallal való kapcsolattartás céljából. Kérjük, beadványait a fenti hivatali kapuk egyikére küldjék meg!


 

Tájékoztatás a Rendelkezési Nyilvántartás igénybe vételének lehetőségéről

 

A Rendelkezési Nyilvántartás (a továbbiakban: RNY) a személyek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok és a szervezetek rendelkezhessenek az azonosítási és kapcsolattartási módokról, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételéről. A RNY-ban lehetőség van továbbá meghatalmazások megtételére, amely a törvény erejénél fogva azonos joghatás kiváltására alkalmas, mintha azt közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták volna.

 

Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás, vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

 

RNY az alábbi weboldalon érhető el, Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) útján történő azonosítástkövetően:

https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/

 

A RNY-ban önkormányzati ügykörökben tehető online meghatalmazástételről további információkat ezen a weboldalon olvashat.


 

Űrlapok, elektronikusan indítható eljárások

 

Az Önkormányzat számos ügytípusban az önkormányzati ASP rendszer keretei közt létrejött E-önkormányzat portálon közzétett elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb esetekben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára. Azokban az ügyekben, melyekben nem került elektronikus űrlap publikálásra, az ügyfelek e-Papír szolgáltatást tudják igénybe venni.

 

A teljes körű elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapus azonosítással bejelentkezni szükséges. Az E-önkormányzat portállal kapcsolatos részletes tájékoztatót az alábbi letölthető "Elektronikus ügyintézés az E-önkormányzat portálon" című dokumentumban, illetve a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato oldalon olvashat.

 

Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt tekintse át az Önkormányzat alábbi, elektronikus úton benyújtható nyomtatványainak listáját:

E-önkormányzat portálon benyújtható űrlapok listája

Ágazat/Témacsoport

Ügytípus

Megnevezés

Adóügy

általános adónyomtatványok

Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására

Adóügy

általános adónyomtatványok

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Adóügy

általános adónyomtatványok

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről

Adóügy

általános adónyomtatványok

Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására

Adóügy

általános adónyomtatványok

Kérelem adófelfüggesztésre

Adóügy

általános adónyomtatványok

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben

Adóügy

általános adónyomtatványok

Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

Adóügy

általános adónyomtatványok

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem

Adóügy

általános adónyomtatványok

Automatikus részletfizetési kérelem

Adóügy

általános adónyomtatványok

Megkeresés köztartozás behajtására

Adóügy

általános adónyomtatványok

Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem

Adóügy

általános adónyomtatványok

Bevallás előrehozott helyi adóról

Adóügy

általános adónyomtatványok

Adategyeztetés önkormányzati adóügyben

Adóügy

általános adónyomtatványok

Visszaigazolás jövedelem letiltásáról

Adóügy

iparűzési adó

Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység

Adóügy

jövedéki adó (magánfőzött párlat)

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Adóügy

jövedelemadó (termőföld bérbeadás)

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

Adóügy

jövedelemadó (termőföld bérbeadás)

Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló kiegészítő nyilatkozat

Adóügy

kommunális adó

Adatbejelentés magánszemély kommunális adójáról

Adóügy

talajterhelési díj

Talajterhelési díj bevallás

Adóügy

építményadó

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

Adóügy

iparűzési adó

Iparűzési adó előleg módosítási kérelem

Adóügy

gépjárműadó

Adatbejelentés a gépjárműadóról

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

birtokvédelem

Birtokvédelmi kérelem

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

elővásárlás, előhaszonbérlet

Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

fakivágás

Fakivágási engedélykérelem, bejelentés

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

keresetlevél

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

keresetlevél

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

ebnyilvántartás

Ebösszeíró adatlap

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

ebnyilvántartás

Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

mezőgazdaság, környezetvédelem

Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

mezőgazdaság, környezetvédelem

Bejelentés parlagfűvel vagy allergén gyommal szennyezett területről

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

kérelem

Kérelem jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

címkezelés, lakcím nyilvántartás

Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához

Anyakönyvi ügyek

kivonat

Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

Hagyaték

adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

Hagyaték

nyilatkozat

Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

Hagyaték

adatkérés

Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről

Ipar-kereskedelem

szálláshely

Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban

Ipar-kereskedelem

szálláshely

Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés

Ipar-kereskedelem

szálláshely

Szálláshely megszűnésének bejelentése

Ipar-kereskedelem

üzleti tevékenység

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához

Ipar-kereskedelem

üzleti tevékenység

Működési engedély visszavonási kérelem

Ipar-kereskedelem

üzleti tevékenység

Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról

Ipar-kereskedelem

rendezvény

Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem

Ipar-kereskedelem

vásár, piac és bevásárlóközpont

Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

Ipar-kereskedelem

telepengedély

Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem

Ipar-kereskedelem

telepengedély

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése

Ipar-kereskedelem

telepengedély

Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése

Ipar-kereskedelem

telepengedély

Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem

Ipar-kereskedelem

telepengedély

Bejelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról

Ipar-kereskedelem

telepengedély

Kérelem zajkibocsátási határérték megállapításához, megváltoztatásához

Szociális

kérelem

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem

Szociális

köztemetés

Köztemetési kérelem

Településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek

kérelem

Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem

Településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek

útvonalengedély

Behajtási engedély iránti kérelem

Településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek

kérelem

Kérelem kút megszüntetéséhez

Településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek

kérelem

Kérelem kút létesítés engedélyezéséhez

Településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek

kérelem

Kérelem kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához

Az E-önkormányzat portálon publikált nyomtatványok elérhetőek az alábbi címek bármelyikén:

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. A bevalláshoz szükséges ÁNYK nyomtatvány, valamint további információ a https://nav.gov.hu oldalon található.


 

Általános e-papír segítségével történő ügyintézés

 

Azon ügytípusok esetében, amelyek űrlapokkal nem támogatottak, vagyis a fenti táblázatban felsorolt űrlapok között nem szerepelnek, a kapcsolódó kérelmek úgynevezett e-papír szolgáltatás útján nyújthatóak be, amelyre az alábbi oldalon van lehetőség:

 

https://epapir.gov.hu/

 

Amennyiben az ügyfél úgy kíván e-papír kérelmet, iratot, egyéb beadványt benyújtani, hogy az adott beadvány esetében az elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség, vagy az elektronikus benyújtásra jogszabály további formai követelményeket állapít meg, vagy az adott ügyben elektronikus űrlap került publikálásra az E-önkormányzat portálon a beadványt hatálytalannak kell tekintetni, és a Hivatal - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - erről az ügyfelet a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségén a beadvány előterjesztésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja.

 

Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben az adott ügytípusban rendelkezésre áll elektronikus űrlap, szíveskedjenek azt használni.

 

Az e-papír szolgáltatás használatával kapcsolatos további tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el:

https://magyarorszag.hu/szuf_hirek_hirek#hir_reszletek,381b4847-fec7-42a8-8bf7-67392a2a6993


 

Ügyfélszolgálat

 

A Hivatal ügyfélszolgálatának telefonos elérhetősége: +36 53 511 400

A Hivatal további telefonszámai, irodák szerint bontásban a https://cegled.hu/index.php?t=telefonok/telefonok oldalon megtekinthetőek.

Az önkormányzati elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az eugyintezes@cegledph.hu email címen.

 

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos általános kérdéseiket feltehetik a Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül, melynek telefonos hívószáma Magyarországról 1818. A Kormányzati Ügyfélvonal további elérhetőségeiről a https://1818.hu/ oldalon tájékozódhat.


 

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

 

Kőröstetétlen Önkormányzata, és annak munkaszervei az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és az Információs jogról és önrendelkezési jogról (Infotv.) szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény előírásainak betartásával járnak el.

Az elektronikus ügyintézés során a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal, mint adatkezelő a személyes adatok kezeléséről az alábbi webhelyen elérhető adatkezelési tájékoztatókkal tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és az adatkezelési tevékenység módjáról, az érintettek és kezelt adatok köréről, illetve az adatvédelmi szabályzatról.:

 

https://cegled.hu/index.php?t=adatvedelem

 

Az ügyfél az adatkezeléssel kapcsolatban jogosult panasszal élni az Önkormányzatnál, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 13., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5, telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-141


 

Tájékoztató az e-ügyintézés során felmerülő üzemszünet/üzemzavar esetén követendő eljárásról

 

Az E-ügyintézési tv. 9. § (4) bekezdése garanciális jelleggel mentesíti az ügyfelet a hátrányos jogkövetkezmények alól, ha önhibáján kívül -üzemszünet vagy üzemzavar miatt- nem képes az adott ügyben elektronikus ügyintézésre.

 

Az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén a Hivatal ügyfélfogadási időben személyesen fogadja az ügyfelek beadványait, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

 

Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az adott ügyben az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ) használatát érintette.

 

Az elektronikus ügyintézést szolgáltató szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, olyan időszakra ütemez, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben.

 

A Hivatal az előre tervezett technikai tevékenységről - amennyiben az kizárólag a Hivatal működési körébe esik - legkésőbb 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatást nyújt az önkormányzat hivatalos honlapján, melyben feltünteti:

  • a technikai tevékenység tervezett kezdő és záró időpontját (nap, óra, perc pontossággal),
  • a technikai tevékenységgel pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását,
  • ha a tervezett technikai tevékenység az elektronikus ügyintézés módosulásával jár, a módosítás pontos leírását, valamint a felhasználásban bekövetkező változások leírását,
  • ha az elektronikus ügyintézés olyan elektronikus felületen is elérhető, amelyet a technikai tevékenység nem érint, a felület elérhetőségét.

Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (a továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul az elektronikus ügyintézés elérhetőségére szolgáló felületen, a magyarorszag.hu honlapon, valamint saját honlapján köteles soron kívül tájékoztatást közzétenni, továbbá értesíteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet. A tájékoztatásban fel kell tüntetni:

  • az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkezett változásokat,
  • az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfélszolgálati elérhetőségét,
  • ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetőségét.

A Hivatal az elektronikus ügyintézés tevékenységét szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások útján látja el, melyek szolgáltatói a szolgáltatás felületén, illetve a https://magyarorszag.hu/szuf_hirek_uzemeltetes oldalon teljesítik üzemszünetekre/üzemzavarokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségüket


 

Befizetési kötelezettség elektronikus úton való teljesítése

 

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projektfejlesztéseinek köszönhetően elérhető a kiválasztott önkormányzat gazdálkodási rendszerében kiállított számlák,fizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

 

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó számlákat és fizetési kötelezettségeket elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével. Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több számla is befizethető.

 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

 

A fentiek mellett az Ügyfeleknek továbbra is lehetőségük van banki átutalással teljesíteni befizetési kötelezettségeiket.

 

Kérelemre indult eljárás esetén a jogszabály alapján fizetendő illeték mértéke 5000 Ft, azaz ötezer forint (telepengedély).


Az illeték átutalással történő megfizetésére szolgáló számla: Cegléd Város Önkormányzata 11742025-15394772-10900121 számlaszámú Egyéb hatósági illeték megnevezésű számlája.


Közleménybe kérjük jelölje meg, hogy milyen jellegű bejelentésnek fizeti meg az illetékét, és jelölje meg a bejelentést tevő cég/vállalkozás nevét.

 

Továbbá tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy kereskedelmi ügyekben üzlet esetében a vásárlók könyvének hitelesítése személyes megjelenéshez kötött, az üzlet csak abban az esetben nyithat meg, ha a hitelesítés megtörtént.

 

Az önkormányzati adóügyek esetén az egyes átutalásos befizetésekre szolgáló bankszámlaszámokat a "Az önkormányzati adóhatóság számlaszámai" című dokumentum tartalmazza. 

Küldés E-mailbenelküldöm

  • TÁJÉKOZTATÓ AZ E-ÜGYINTÉZÉSRŐL ÜGYFELEK SZÁMÁRAKözérdekű adatok
Magyar falu program
Településarculati kézikönyv
Ügyfélfogadás
Letölthető nyomtatványok
Kőröstetétlen madártávlatból

Kőröstetétlen madártávlatból

KÉPTÁRAK

KÉPTÁRAK

KÉPTÁRAK

KÉPTÁRAK

KÉPTÁRAK

KÉPTÁRAK

KÉPTÁRAK

KÉPTÁRAK
A lap 0.0323 másodperc alatt készült el.
KŐRÖSTETÉTLEN KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA Copyright 2024 design by © Ceglédinfo
| A látogatók száma 2009.03.31-től összesen: 3136710 | Ebben a hónapban: 9804 | Ma: 161 | jelenleg: 1 | Statisztika |